Søg
  • Sophia

Velkommen til min blog!


Hej og velkommen til min hjemmeside og min blog!

Dette første blog-indlæg vil især handle om det at være et særligt sensitivt menneske (hsp) og et særligt sensitivt barn (hsc), hvorimod jeg i fremtidige indlæg vil gå mere i dybden indenfor forskellige emner ift. det at være særligt sensitiv.

Så hvad vil det sige at være særligt sensitiv? Ja, eftersom du er havnet her på siden, ved du det nok allerede, men i tilfælde af at du ikke gør, vil jeg her give en kort beskrivelse af dette personlighedstræk.

Som netop nævnt er det et personlighedstræk - ikke en diagnose, ikke en personligheds-forstyrrelse og ikke noget, som skal anses som værende et 'problem'. Et særligt sensitivt menneske er særligt opmærksom på, hvad der foregår omkring dem, og de bearbejder disse mange indtryk på et dybere plan end resten af befolkningen. F.eks. fornemmer de ofte andre folks sindsstemning og lægger hurtigt mærke til ændringer i deres omgivelser. De har et rigt indre liv og bliver ofte let berørt af musik og/eller kunst. De lægger stor vægt på detaljer og er derfor, som oftest, grundige og ambitiøse medarbejdere/elever.

Nogle af de udfordringer et særligt sensitivt menneske kan møde er, at de hurtigt bliver overvældet af mange sanseindtryk. Efter en lang dag med mange forskellige indtryk, kan deres nervesystem være overstimuleret, og de vil derfor have brug for at trække sig tilbage - som regel alene - for at lade op og genfinde deres indre balance.

Som nævnt er det ikke kun voksne, som kan være særligt sensitive, idet ca. 20 % af alle mennesker, incl. børn, er særligt sensitive.

Hvad betyder det så at være et særligt sensitivt barn eller at være forældre til et særligt sensitivt barn? Det er det jeg, hovedsagligt, vil beskæftige mig med på denne hjemmeside. Som mor til et særligt sensitivt barn ved jeg, hvordan det er, når dit barn er glad og i balance men også, hvordan føles er, når han/hun ikke er det…

Min erfaring som skolelærer har givet mig indsigt i, hvilke udfordringer det særligt sensitive barn kan møde i skolen, og hvad der kan gøres fra lærerens/forældrenes side for at barnet trives i skolen - såvel socialt som fagligt. Ofte er det kun ganske små ændringer i barnets omgivelser og/eller daglige rutine som skal til, for at barnet har det godt og dermed bibringer en masse positivt til klasserummet.

Jeg håber, du finder min side hjælpsom, og hvis du har spørgsmål eller kommentarer er du meget velkommen til at skrive til mig.

#Særligtsensitiv #Sensitiv #Sensitivtbarn #Skole #hsp #hsc

37 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle