Søg
  • Sophia

Særligt Sensitiv - ondt i barndommen...


I disse dage med hjemmearbejde, karantæne og færre sociale aktiviteter, er der mange af os, som har mere tid til at reflektere over livet. Det vil ofte medføre, at vi oplever, at temaer i vores liv, som hidtil har været undertrykt pga. arbejde og andre gøremål, 'kommer op til overfladen'. Det kan f.eks. være mønstre fra barndommen eller fra parforholdet, som du pludselig får øje på ikke helt er, som du ønsker...? Eller måske er der andre relationer, som ikke er rare for dig at være i? Derfor har jeg valgt at lægge dette blogindlæg ud igen, og jeg håber, at du vil dele det med andre, hvis du også mener, at såvel psykisk som fysisk vold er helt uacceptabelt.


Hvor mine seneste blog-indlæg har haft fokus på diverse dagligdagstemaer ift. særligt sensitive børn og voksne, omhandler dette indlæg et ret anderledes, men ikke desto mindre vigtigt, emne. Desværre er ikke alle særligt sensitive berigede med omsorgsfulde forældre, som vil gøre alt for, at deres barn trives, og jeg finder det derfor nødvendigt at skrive et indlæg om det at være særligt sensitiv med en barndom præget at psykisk vold og omsorgssvigt.

Den seneste tids stigende fokus på narcissisme og psykopati i diverse medier betyder, at vi bliver nødt til at åbne øjnene for, at alt for mange børn vokser op med psykiske overgreb. Overgreb, som kan få fatale konsekvenser for disse børn, hvoraf særligt sensitive børn er ekstra udsatte. Jeg vil her gerne understrege, at ALLE børn, som udsættes for psykiske overgreb ofte vil leve med konsekvenser af disse traumer resten af livet, men da min blog hovedsagligt omhandler særligt sensitive, vil mit fokus være på dem i dette blog-indæg.

"Psykisk vold i hjemmet kan defineres som grænseoverskridende og nedgørende adfærd fra en person, som barnet er knyttet til eller afhængigt af - det vil oftest være en forælder eller en forældres partner. Er den grænseoverskridende adfærd vedvarende og omfattende, kan det betegnes som psykisk vold." (Kilde: Mødrehjælpen)

Vi kan vel alle blive enige om, at det ikke er ok at slå sit barn? Det er vedtaget ved lov i Danmark, at det må man ikke. Men hvad så med gentagne gange at true sit barn med det værst tænkelige? Eller med at nedgøre sit barn gang på gang? Eller ikke at give nærhed, ømhed og omsorg til sit barn, når han eller hun har brug for det? Er det ok? Nej vel? Alligevel finder det sted her i vores 'lykkelige' land. Og det finder sted alt for ofte.

De fleste kender begrebet PTSD (Post Traumatisk Stress Disorder) men psykologer siger, at et barn, som vokser op med psykisk vold / omsorgssvigt, ofte vil have CPTSD (Complex Post Traumatisk Stress Disorder) som følge af disse overgreb i barndommen. "CPTSD finder sted når et menneske, især et barn, lider under gentagne overgreb, svigt eller mishandling fra en omsorgsperson. Når offeret ikke har nogen form for kontrol over disse overgreb og ingen mulighed har for at flygte" (Citat: Diane Langberg) Man så at sige 'marinerer' i denne følelse af svigt, angst og overgreb, hvilket kan have meget voldsomme konsekvenser.

Hvilke konsekvenser er det så det kan have, at vokse op i et miljø med psykisk vold?

Et barn vil gøre alt, hvad det kan for at undgå den psykiske vold, hvilket ofte medfører at han/hun bruger en masse tid og energi på at 'please' den voksne. Tid og energi, som skulle være brugt på at være barn. Denne pleasende adfærd vil følge barnet i andre relationer, og mønstret vil sansynligvis gentage sig i relationen til en kommende ægtefælle, nære venskaber osv., såfremt der ikke arbejdes med at bryde mønstret vha. terapi. Konsekvensen af denne 'pleasen' kan meget vel blive, at man som voksen bliver 'udbrændt' fordi, man konstant går rundt med en følelse af 'ikke at være god nok'. For en ting er sikker: hvis man er i en relation med en narcissist eller psykopat, bliver han/hun aldrig tilfreds og vil aldrig anerkende dig, uanset hvor meget du gør dig umage. For i hans/hendes øjne bliver du aldrig god nok...

Et barn, som er vokset op med psykisk vold, har ofte svært ved at 'mærke sig selv'. Barnet lærer ikke at mærke, når hans/hendes grænser og værdier overskrides, så selvom det oplever frustration og en følelse af overgreb, siger barnet ikke fra. Barnet får i løbet af sin opvækst en opfattelse af, at disse overgreb er normale og acceptable, da det er den eneste verden han/hun kender til - med mindre der gribes ind. Dette er nok en af de værste konsekvenser ved en opvækst med psykisk vold... I mange tilfælde vil man nemlig, som tidligere nævnt, ende i et parforhold med et lignende mønster, og som tiden går bliver man en skygge af sig selv. Billedligt beskrevet er det som termitter, der angriber en tyk træ-søjle - de starter inde i kernen og æder sig langsomt gennem hele søjlen, indtil der kun er en tynd skal tilbage. De kritiserer, kontrollerer og knuser langsomt dit indre jeg. Og da man ikke har lært at sige fra, bliver man i disse usunde relationer, fordi det er det eneste, man kender. Konsekvensen er ofte: lavt selvværd, depression og/eller angst.

Dette blogindlæg er uden tvivl det, som har taget mig længst tid at skrive. Både fordi, det er et ømtåleligt men også meget personligt emne. Lad mig understrege igen - psykisk vold er uacceptabelt! Og det gælder naturligvis både ift. børn og voksne. Mit håb med dette blogindlæg er, at vi alle - ikke blot fagpersonale - åbner øjnene for, hvad der foregår omkring os. At vi griber ind, hvis noget virker forkert. At vi tør italesætte, hvis vi selv har været udsat for psykisk vold, så andre, der har oplevet det samme, føler sig mindre alene. Vold er ikke kun blå mærker - det er også de mærker på sjælen, som ingen kan se men, som offeret skal leve med hver eneste dag.

Sophia

Har du oplevet psykisk vold, narcissisme, psykopati el.lign. - enten som barn eller som voksen i et parforhold eller anden relation? Har du brug for hjælp til at 'forstå dig selv'? Til at komme videre i livet? Til at bryde et negativt mønster? Så er du mere end velkommen til at kigge forbi min hjemmeside eller sende mig en mail. Jeg hjælper også særligt sensitive børn og voksne med at omfavne deres sensitivitet og trives i denne til tider kaotiske verden, vi er en del af. Book evt. en 20-minutters gratis session for at finde ud af, om terapi er noget for dig. Jeg glæder mig til at møde dig!

Book en tid her => https://www.hspbalance.dk/services

Kontakt mig via mail => hspbalance@outlook.com eller via kontaktformen på min hjemmeside

#Særligtsensitiv #hsp #hsc #psykiskvold #narcissisme #psykopatiskforælder #Sensitiv #barndom #narcissismeoghsp

889 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

10 % af mit overskud går til Børns Vilkår

www.hspbalance.com

Terapi i Aarhus eller via telefon/ZOOM

  • Sophia Reichardt
  • hspbalance